үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг тээрэм бутлуураар үйлдвэрлэдэг