алтан бутлуурын хүндийн аргын нарийвчилсан мэдээлэл