флотаци хүдэр боловсруулах үйлдвэр техникийн шаардлага