дэлгэцийг чичиргээ болгохын тулд сарын дундаж наслалт