график хавтангийн тодорхойлолт ба гипсэн хавтангийн үйлдвэрлэлийн шугам