бөмбөг хэвлэлийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж энэтхэг улсын үйлдвэр