цөмийн бутлуурын үйлдвэрлэлийн гүйцэтгэлийн стандарт