helsenytt.no  


Metanol

Seksjonsoverlege Odd Helge Hunderi intervjuet av Gudrun Vinsrygg.

Det har forekommet en rekke dødsfall i vårt land blant personer som har drukket smuglersprit tilsatt metanol, en alkohol med en litt annen formel (se molekyl-illustrasjonen) enn vanlig sprit (etanol). Når metanol nedbrytes i kroppen, dannes giftige nedbrytningsstoffer som kan føre til blindhet og død. Behandling skjer bl.a. med en ny type motgift samt rensing av blodet ved hjelp av dialyse.

Metanol, metylalkohol, teknisk sprit eller tresprit – dette er betegnelser på en alkohol med en litt annen formel enn vanlig alkohol (etanol). Metanol lages i fabrikker og brukes i industrien. Den er billigere enn vanlig sprit, og lett å få tak i, i Tyskland selges den for eksempel på mange bensinstasjoner.

Men når noen tilsetter metanol til smuglerspit og selger den, blir resultatet at de som drikker den blir syke – noen dør.

- Hvorfor blir metanol tilsatt smuglersprit?

- Dette kjenner jeg ikke bakgrunnen til. Metanol er angivelig noe billigere enn vanlig sprit, og profitthensyn kan derfor spille en rolle. Noen mener tilsetningen skjer for å ødelegge markedet for smuglerspriten, og er man kynisk og tenker bare profitt, kan det vel være noe i den teorien; her handler det om store beløp. For noen år siden var det en lignende sak i Østerrike der det ble oppdaget at vin-produsenter satte metanol til vinen for å øke alkoholinnholdet.

- Er noen mer utsatt for å få i seg slik sprit enn andre?

- Vi har hatt pasienter fra alle samfunnslag. De som drikker alkohol hver dag, og som ikke tar inn over seg informasjonen og advarslene i media, er spesielt utsatt for forgiftning.

- Kan man se eller kjenne forskjell på vanlig sprit og metanol?

- Nei, både utseende, lukt og smak er så likt at det er vanskelig å skille dem fra hverandre.

Her er symptomene

- Hvor farlig er metanol?

- Ca. 50 ml ren metanol kan være dødelig. Men det er sjelden man får i seg ren metanol, som regel er den tilsatt vanlig sprit. Metanol i seg selv er ikke farlig. Det er nedbrytningsproduktene som er skadelige, forklarer Odd Helge Hunderi. - Når metanol nedbrytes, dannes to giftige stoffer; maursyre og formaldehyd – og det er disse to stoffene som er farlige. Maursyre gir syreoverskudd i blodet, og når det skjer, berøres alle celler i kroppen – de slutter simpelthen å fungere normalt. Bl.a. fører dette til pustevansker fordi kroppen reagerer med å kvitte seg med syren gjennom lungene. Formaldehyd forårsaker en betennelse i synsnerven som kan gi blindhet.
Man kan også få forandringer i hjernen pga. disse to stoffene; blodpropper (infarkter) som fører til at små området i hjernen mister blodtilførselen og dør.

- Hva er symptomene?

- Først og fremst kvalme, svimmelhet, pustevansker, brekninger, tåkesyn og synsfeltutfall. Noen har fått så store skader at de blir blinde.

Vanlig sprit motvirker forgiftning

Paradoksalt nok virker vanlig sprit som motgift mot metanol.

- Vi har et enzym (alkohol-dehydrogenase) i kroppen som bryter ned både metanol og vanlig sprit, forklarer Odd Helge Hunderi. – Vanlig sprit har ”forkjørsrett” og nedbrytes først. Så lenge man fortsetter å drikke, blir derfor metanolen værende i blodet uten å bli nedbrutt, forgiftningssymptomene kommer først når det er slutt på vanlig sprit i blodet og nedbrytningen av metanolen begynner.

- Hvordan behandles personer med metanolforgiftning?

- Fra gammelt av har standardbehandlingen vært vanlig sprit, gitt intravenøst som motgift. I tillegg er det viktig å behandle syreoverskuddet. I de senere år har vi fått et medikament (fomepisol) som er en motgift, og som virker på samme måte som sprit ved å hemme nedbrytningen av metanol. Medisinen kan gis samtidig som metanolen eller avfallsstoffene maursyre og formaldehyd fjernes fra blodet ved dialysebehandling ved hjelp av samme utstyr som hos pasienter med nyresvikt.

Kjøp på Polet

- Det underlige er at folk fortsetter å drikke det de vet er smulgersprit, sier Odd Helge Hunderi. - Hvis man absolutt skal drikke sprit, må de være 100 % sikker på at dette ikke er skadelig sprit. Smuglersprit er aldri trygg.

- Kan man få smuglersprit på restauranter?

- Teoretisk kan man det, hvis restauranten kjøper smuglersprit. Men de fleste som er blitt syke, vet at de har drukket smuglersprit, selv om noen også har drukket av uforseglede originalflasker som de trodde var originalvare. Å forsegle flasker er jo i teorien en enkel sak; de som absolutt vil selge dette, kan naturligvis skjule spriten i forseglede originalflasker.

- Er man sikker på ikke å få smuglersprit hvis man kjøper sprit på Polet?

- Ja, da er man trygg.

Søk-lege-signaler

Søk lege snarest hvis du vet eller mistenker at du har fått i deg smuglersprit og får symptomer som kvalme, svimmelhet, pustevansker, brekninger, tåkesyn og synsfeltutfall. Jo tidligere man kommer til lege og får behandling, desto mindre er risikoen for varige skader.

Publisert: 03.11.02

Relaterte intervjuer/artikler:Kvalitetssikring - "Helsenytt - for alle" er nettstedet for deg som søker seriøse helseråd fra Norges fremste leger, psykologer og ernæringsfysiologer. [Les mer om oss]

Åndsverkloven - Alt innhold på dette nettstedet er beskyttet i henhold til Åndsverklovens bestemmelser.

Send artikkelen/intervjuet til en venn...  
 
Din venns e-post:
Ditt navn: